تبلیغات
آکادمی وو وی تائو بوکان - آکادمی وو وی تائو بوکان
دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"

بسم الله الرحمن الرحیم


آموزش هنرهای رزمی چینی وو وی تائو

زیر نظر سی هینگ منصور امینی


آموزش خصوصی و عمومی
آدرس آکادمی:بوکان فلکه اسکندری کوچه هتل مرمر

ساختمان دکتر حسن زاده

روز های تمرین شنبه،دو شنبه،چهار شنبه :

6:30 الی 8 (نوجوانان)

9:30 الی 11شب (بزرگسالان)

خصوصی شب های فرد 8:30 شبشماره ی تماس:


سی هینگ منصور امینی

 09148240195و09352510556 


sihing_ayuob@yahoo.com