تبلیغات
آکادمی وو وی تائو بوکان - آکادمی وو وی تائو بوکان
دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"

بسم الله الرحمن الرحیم


آموزش هنرهای رزمی چینی وو وی تائو

زیر نظر سی هینگ منصور امینی


آموزش خصوصی و عمومی
آدرس آکادمی:

بوکان. تربیت بدنی ،سالن هنرهای رزمی


طبقه همکف ساختمان اداری

روز های فرد:


(یک شنبه،سه شنبه،پنج شنبه)

ازساعت 9:45 الی 11


 جهت ارتباط با آکادمی

09352510556

آکادمی وو وی تائو بوکان

bukan_wuweitao

www.BWTA.ir