دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"

پاک سائو

پنجشنبه 1392/02/12 04:39 ب.ظ

نویسنده : sihing Ayuob

به نام خدا

      با اندکی تامل در دنیای پیرامون خویش خواهیم دید که خداوند حکیم،از آفرینش یکایک مخلوقات هدفی را بیان می دارد و هیچ کدام از این موجودات بی دلیل و بصورت تصادفی وارد این جهان مادی نشده اند.

تمامی کائنات چه زنده و چه غیر زنده علومی بس گرانبها را درسیمای خود به تصویر می کشند ولازمه ی  کشف این حقایق و رموز داشتن ذهنی خلاق و نکته بین و کاوشگر است.

در زندگی پیچیده ی گیاهان شاهد هستیم که گیاه برای تداوم نسل خویش نیازمند همکاری با عناصری همچون اکسیژن،آب،خاک،انرژی نورانی و... می باشد و نبود تک تک عناصر یاد شده می تواند اختلالی در سطح عملکرد سیستم های درونی و بیرونی گیاه بوجود آورد.

ویا آب برای بوجود آمدن وشکل گرفتن نیازمند ترکیب یک عنصر اکسیژن و دو عنصرهیدروژن است،و لازمه ی خاک نیز برای شکل گرفتن و بارور شدن،عناصری همچون، اکسیژن،رطوبت،و مواد آلی و معدنی می باشد.

در نمازی هم که ازطرف خداوند برای مخلوقات واجب گشته است اموری همچون:  ذکر،قیام،رکوع،سجود،پذیرفتن یکتایی خداوند و ایمان به پیروان راستینش و پذیرفتن حق و حقیقت و...بعنوان چهارچوب اصلی آن عنوان شده است.

و برای مثال اگر بنده ای در حق مخلوقی ظلم نماید اما به نماز ایستد،شاید نمازش پذیرفته شود اما یکی از قوانین الهی را زیر پا گذاشته است و احتمال هر پیامدی برای او وجود دارد.ویا در مثالی دیگر:اگر وسیله نقلیه ای از نظر تمامی ساختارش ایده ال باشد اما یکی ازچرخ هایش دچار پنچری شود شاید به مقصد تعیین شده برسد اما احتمال از بین رفتن لاستیک دور چرخ و یا هر حادثه ای برایش دور از ذهن نخواهد بود.

در مطالب عنوان شده با وجودی که هر کدام ازآفرینش ها وحرکات وسکنات به تنهایی می تواند نقش کلیدی ایفا نماید اما در کنار هم قرار گرفتنشان مجموعه ی بزرگتر و مفهومی ژرف تر را در پی خواهد داشت و گاهی  برخی از حرکات و رفتارها در کنار حرکت و رفتار دیگری معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند.

بس می توان فهمید که تمامی آفرینش ها با فرمولی کاملا حساب شده در راستای تکمیل معانی و مفاهیم یکدیگر شکل یافته اند وهر اندازه که اهمیتشان گویاتر باشد نگرش و دیدگاههای متفکرانه ی بیشتری را به سمت خود سوق خواهند داد.

حال در این میان می بینیم که برخی آفرینش ها نقششان کلیدی تر و سازنده تر است و یا یه بیان واضح تر نقش اساسی تری  را در شکل گیری ساختار ایفا می دارند و سایر موارد به عنوان زیر مجموعه ی موارد اصلی مطرح می شوند.

 بس همانطور که می بینیم تمامی مخلوقات خداوند با فرم و برنامه ای  خاص کنار یکدیگر قرار گرفته اند و لازمه ی ارتقاء یافتن در مسیر حرکتشان تبعیت و پایبندی به یک اصل مهم یعنی همکاری و تعامل می باشد.

انسان نیز که از طرف خداوند اشرف مخلوقات لقب یافته است می تواند در برخی ازموارد با بکارگیری ایده و خلاقیت خویش برنامه ویا فرمولی را جهت خدمت رسانی به خلق وضع نماید.

ومی توان به این نکته اشاره نمود که برنامه ویا فرمولی ارزش پیروی واجرا می یابد و همیشه و در همه حال جاوید می ماند و جاذبه خواهد داشت که مفاهیمی کلیدی همچون خودسازی وتکامل در مسیر زندگی را شامل گردد.

در کونگ فوی وو وی تائو نیز که تلفیقی است از هنر و رزم، تمامی حرکات و فنون بیانگر هدف و درسی بس ارزشمند می باشد که هنرآموز را به تفکر و تامل وا می دارد تا نقش کلیدی هر کدام از حرکات ،فنون وتکنیک ها وتاکتیک ها را بهتر و واضح تر درک نماید.

وکنار هم قرار گرفتن این تکنیک ها وتاکتیک ها سبب بوجود آمدن حرکات و فرم هایی می شود تا یادگیری این هنر کونگ فو به سادگی هر چه تمام تر و بدور از پیچیدگی ها برای علاقه مندان میسر گردد.

بس می توان عنوان داشت ؛کلیه ی  حرکاتی که در فرم ها ی وو وی تائواجرا می گردند بر طبق اصولی کاملا حساب شده شکل یافته اند،ودر مورد مفهوم یکایک آنها می توان بحث نمود و حرفی به میان آورد.

یکی از مهم ترین این حرکات ،تکنیک پاک سائو می باشد  که معنایی همچون باز داشتن با کف دست و یا تغییر جهت دادن با کف دست را شامل می شود.

پاک سائو حرکتی است که هر دو جنبه ی تدافعی و تهاجمی را در متن خویش دارد اما بسته به اینکه در چه سطحی از مراحل آموزشی وو وی تائو هستیم نحوه ی اجرای تکنیک پاک سائو متفاوت است.

بعنوان مثال هنرجوی مبتدی فرامی گیرد که از پاک سائو جهت بهم زدن گارد حریف، در صورتی که قصد از پیش رو برداشتن موانع موجود بر سر اجرای فنونش را داشته باشد استفاده نماید، و یا اینکه بعنوان شیوه ای جهت منحرف کردن و باز داشتن حملات دست حریف مهاجم بکارگیرد.

اما در سطوح بالاتر پاک سائو حالت تدافعی و تهاجمی را که در بطن خویش دارد به وضوح به تصویر می کشد،یعنی می تواند هم  بصورت ضربه ای کارآمد برای یکی از نقاط حساس دستان حریف اجرا گردد ،یا مانعی در برابرحمله ی دست  شخص مهاجم باشد،ویا اینکه  به نحوی باشد که در ابتدا ضربه ی حریف را به خارج ازمحدوده ی بدن منحرف سازد وسپس ادامه ی حرکت را با تکنیک لاپ سائو ویا مشت های زنجیره ای و یا فاک سائو کامل نماید(شماره ی بیست و شش و بیست ونه فرم آدمک چوبی) ،لذا شکل اجرا بسته به اینکه در چه سطحی از مراحل آموزشی وو وی تائو هستیم و یا اینکه شرایط درگیری و زاویه ی قرارگیری ما نسبت به حریف مقابل چگونه است می تواند متغیرباشد.

تکنیک پاک سائو می تواند برای بازداشتن شروع حرکت و ضربات نیز کارآمدباشد بدین نحو که قبل از شتاب گرفتن ضربات حریف مقابل می توان با پاک سائو سدی برابر حرکت وی ایجاد نمود.

البته لازم به ذکر است که بخش دفاعی پاک سائو مشهود تر است و معمولا زمانی از این تکنیک استفاده می شود که حمله ای از جانب شخص مهاجم صورت پذیرد ،زیرا که در ابتدا باید فاصله ی مناسب(نزدیک و متوسط) برای اجرای تکنیک مورد نظر وجود داشته باشد، در غیر این حالت لزومی برای پاک سائو کردن وجود نخواهد داشت.

در سطح شالبند مشکی و زمانی که کار با آدمک چوبی آموزش داده می شود در بخش دوم فرم آدمک چوبی تکنیک پاک سائو به دو شیوه ی متفاوت اجرا می گردد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد....که نشان از قابلیت بالای این تکنیک دارد.

برای اجرای پاک سائو معمولا هم می توان بصورت ثابت و بدون چرخش بالا تنه و یا همراه با چرخش این تکنیک را اجرا نمود.

تکنیک پاک سائومعمولا با ضربات مشت(پاک سائو- مشت) ، تیغه و پنجه ی دست، آرنج و در مواردی با ضربات پا می تواند همراه باشد .

این نکته را نیز می توان عنوان داشت که تکنیک مورد نظرعلاوه بر اینکه این قابلیت را داراست که با دست اجرا گردد،می تواند در مواردی با پا نیز صورت گیرد(پاک گرگ) که معمولا در سطوح بالای وو وی تائو (اجرای فن پاک سائو با پا در بخش سوم فرم آدمک چوبی ) که هنرچی گرگ (نوعی روش تمرینی که عملکرد حسی وحرکتی را در پاها افزایش می دهد) آموزش داده می شود، می توان با کف پا ضربات دست وپای حریف را مهار کرد ویا ضربه ای با پا به سینه ی فرد مهاجم فرود آورد که جزئیات نحوه ی اجرای حرکت بخوبی در برنامه های آموزشی تعریف شده است.

تکنیک پاک سائو به دو شکل متفاوت در فرم سیونیم تائو در شمارش سی و چهار- پنجاه ویک وهفتاد- هفتادو پنج/در فرم چام کیو به یک شکل در شمارش پانزده و سی شش/در فرم بیوجی در شمارش شصت و هشت و هفتادو چهار/و در فرم آدمک چوبی در شمارش بیست وسه- بیست وچهار- بیست و پنج و به شکلی دیگر در شمارش بیست وشش- بیست و نه و بار دیگر در شمارش شصت وسه و شصت و پنج اجرا می گردد.

راههایی نیز جهت بالا بردن عملکرد این تکنیک پیشنهاد می شود که از جمله موارد می توان تمرین لات سائو را نام برد که توسط دو حریف اجرا می گردد و یا کار با آدمک چوبی که می تواند بعنوان وسیله ای کمکی برای افزایش مهارت در کاربرد این تکنیک محسوب گردد.

مطالب فوق توضیح مختصری بود درمورد ماهیت تکنیک پاک سائو که جزو چهار حرکت اصلی تعریف شده در برنامه های آموزشی وو وی تائو و جزو حرکاتی است که معمولا در تمرینات مهمی همچون چی سائو در اکثرموارد از آن استفاده می شود.

و در پایان می توان به این اصل مهم اشاره نمود که تمامی حرکاتی که بصورت فرم اجرا می شوند همانند نخی هستند که وقتی در کنار هم قرار می گیرند،ریسمانی را بوجود می آورند که زنجیر وار نقش کلیدی یکدیگر را تکمیل تر و گویاتر می نمایند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic